Adatkezelési tájékoztató

Cégünk az M-Logosz Kft (székhely: 7630. Pécs, Koksz u. 30. telephely: 7630. Pécs, Diósi út 51. Adószám: 12984893-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-068541, Képviseli Magyar József, ügyvezető) jelen szabályzatban rögzíti a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközöket és módszereket.

Adatkezelő:

 • Magyar József, ügyvezető
 • Magyar Józsefné, ügyvezető

Adat feldolgozó:

 • Ochsenhoffer Barbara, raktár vezető
 • Vásárhelyi Róbert, logisztikai ügyintéző
 • Várbiró Ádám, logisztikai ügyintéző

Cégünk adatbázist nem épít, nem foglalkozunk marketing ügyfél nyilvántartással és nem adjuk ki az ügyfeleink adatait harmadik félnek. Ezeket kizárólag saját üzleti célra használjuk. Hosszabb távon csak azoknak az ügyfeleknek adatait tartjuk nyilván, melyekkel folyamatos a kapcsolatunk.

Az adattárolás a helyi számító gépeken történik, melyek jelszóval védettek.

Cégünk a következő adatbázisokat tartja nyilván:

Üzleti adatbázis: A pénzügyi és számviteli törvény előírásait figyelembe véve a számlákat és szállító leveleket a kiállítást követően 5 év után leselejtezzük, megsemmisítjük. Addig is a tárolását a Pécs, Diósi út 51. szám alatti telephelyünkön oldjuk meg. Megrendelőink, ügyfeleink adatait csak a törvények előírásainak megfelelően használjuk fel, ügyfélkapcsolat címén. Az adatok nyilvántartása csak egy adott ügylet miatt történik, úgymint termékek, szolgáltatások megrendelése, az elérhetőség, számlázási és szállítási cím. A raktározási, bértárolási szolgáltatásnál az elszállítás határidejének, illetve a szerződés lejártát követő 6 hónapig megőrizzük az ügyfél adatokat. Ez szükséges az át nem vett dolgok kiértesítése miatt. Ezután az adatokat töröljük rendszerünkből. Az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel, az adatkezelés célját az érintettekkel közöljük. Biztosítjuk az érintettek tájékoztatását.

Adattovábbítás

Bizonyos szerződések teljesítéséhez szükség van adat továbbításokra, annak érdekében, hogy az Ügyfél megkapja a megrendelt terméket, árut. Ezek elsősorban a szállítmányozással foglalkozó cégek, melyekkel szerződéses jogviszonyban állunk:

 • DPD Hungária KFt
 • Posta Logisztika Kft

További szerződéssel rendelkező cégek felé is küldünk adatokat, amely a kiszállításokhoz szükséges.

Különleges adatok tárolása.

Pályázaton elnyert támogatások esetében, a pályázat kiírójának és a támogató okiratban rögzített elővárásoknak megfelelően történik az adatok tárolása és őrzése. Ez adott esetben eltérhet a normál adatok tárolási időtartalmától.

Munkaügyi adatok

A munkavállalókra vonatkozó adatok közül a következőket kezeljük:
 • Az adatokat csak az érintett hozzájárulásával kezeljük és erről tájékoztatjuk is
 • Munkavállalók személyes adatait csak a törvényben rögzített módon és illetékesség felruházott félnek adjuk át
 • Önéletrajzok, melyeket a munkaerő felvételhez kérjük be és a döntés után törlünk az adatbázisunkból, kivéve a felvett alkalmazottak esetében
 • Alkalmazottak felvételéhez szükséges és minimálisan elégséges adatok, melyek nyilvántartásához az alkalmazott hozzájárult
 • Munkaszerződések, jelenléti ívek
 • Bérlapok és egyéb bér jellegű juttatások adatállománya
 • Biztosítjuk a személyes adatok kezeléséről történő tájékoztatást
 • Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok.

A munkavállalókat minden esetben tájékoztatjuk az adataik tárolásáról, az adatokat közvetlenül és önként szolgáltatták. Kijelentjük, hogy a Munka Törvénykönyvével összefüggésben a munkaügyi adatokat nem használjuk fel HR tevékenységre.

A jogszabályi feltételeknek megfelelően rendszeresen felülvizsgáljuk jelen szabályzatunkat és szükség esetén módosítjuk. Következő felülvizsgálat időpontja 2019. május 20.

Magyar József, ügyvezető

← Vissza a főoldalra